ഫ്ലയിംഗ് മോൻസ്റെർ

3581647426_5a60c6ed20_o (Copy)

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന വിമാനം, വിമാനമല്ല; ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററാണിത്. പേര്: എംഐഎല്‍ More...

by admin | Published 5 years ago
3581647426_5a60c6ed20_o (Copy)
By admin On Friday, November 30th, 2012
0 Comments

ഫ്ലയിംഗ് മോൻസ്റെർ

ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്ന വിമാനം, വിമാനമല്ല; ഹെലികോപ്റ്ററാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍, More...

Subscribe

Your Name (required)

Your Email (required)